You are here: Home » คอนโดมิเนียม » การตกแต่งห้องครัว

การตกแต่งห้องครัว

การตกแต่งห้องครัว

การตกแต่งห้องครัว

การตกแต่งห้องครัว
ห้องครัวเป็นห้องที่ทุกบ้านให้ความสำคัญ ใช้ประกอบอาหารหรือทำกิจกรรมร่วมกันบ่อยๆ ช่วยให้เกิดความรักความผูกพันธ์ของคนภายในบ้านเพิ่มขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นห้องที่สำคัญอีกห้องภายในบ้าน การจะจัดห้องครัวให้เหมาะสมนั้น อันดับแรกคือฟังก์ชั่นในการใช้งาน ที่ถูกต้องครบถ้วน หลังจากนั้นค่อยลงมือตกแต่งห้องครัวให้น่าใช้สอย สะอาด เหมาะสม
หากมีพื้นที่ของห้องครัวจำกัด ควรหาที่เก็บของหรือ เก็บอุปกรณ์เครื่องครัวต่างๆ วัตถุดิบ เครื่องปรุงให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ซึ่งบ้านสมัยนี้ก็จะมี Hardware และFitting ไว้เก็บของเพื่อความเป็นระเบียบและประโยชน์ใช้สอย ได้โดยง่าย และควรเลือก Hardware และFittingที่สามารถทำความสะอาดได้ง่าย ทนทานต่อการใช้งาน  ห้องครัวที่ดีควรมีหน้าต่างไว้ระบายอากาศ ควัน มีท่อระบายน้ำทิ้งได้ดี เพื่อป้องกันการเกิดกลิ่น อับชื้นภายในห้องครัว หากครัวที่ไม่มีหน้าต่างควร เจาะสกายไลท์บนฝ้าแล้วติดกระเบื้องใส เพื่อเพิ่มความสว่างให้กับห้องครัว

การตกแต่งห้องครัวการตกแต่งห้องครัวการตกแต่งห้องครัวการตกแต่งห้องครัว
ไม่ควรใช้ไม้ทำเป็นห้องครัว เนื่องจากไม้ไม่ทนต่อไฟและดูแลยาก ท็อปเคาน์เตอร์ไม่ควรมีลักษณะเป็นร่อง รอย ผิวไม่เรียบ เพราะจะเป็นแหล่งสะสมของเศษอาหารได้ ผนังเตาควรกรุด้วยกระเบื้อง หรือวัสดุที่ทำความสะอาดง่าย ท็อปเคาน์เตอร์ควรเลือกวัสดุที่ทำจากหินแกรนิต กระเบื้อง สแตนเลสนะค่ะ เพราะมีความแข็งแรง ดูแลรักษาความสะอาดได้ไม่ยาก ไม่ควรนำวัสดุที่ทำจากหินอ่อนมาใช้ เพราะจะทำให้เกิดปฏิกริยากับอาหารบางอย่าง ห้องครัวกับห้องอาหารควรจัดไว้บริเวณใกล้กันเพื่อความสะดวกสบาย ส่วนห้องครัวที่อยู่นอกบ้านควรทำหลังคาจากตัวบ้านไว้กันฝนไปตลอดทางจนถึงห้องครัวด้วยนะค่ะ
การตกแต่งห้องครัวนั้นนอกเหนือจากความทันสมัย ควรคำนึงถึงประโยชน์ใช้สอย ทำความสะอาดง่ายและทนต่อการใช้งาน เนื่องจากห้องครัวเป็นห้องที่ใช้งานบ่อยๆ หากจะนำวัสดุต่างๆมาตกแต่งควรเลือกวัสดุให้เหมาะสม ถูกต้องจะได้ไม่ต้องเสียเวลาซ่อมภายหลังนะค่ะ

ขอบคุณข้อมูลจาก: home.kapook.com