You are here: Home » บทความทั่วไป » การรีไฟแนนซ์บ้านดีหรือไม่

การรีไฟแนนซ์บ้านดีหรือไม่

การรีไฟแนนซ์บ้านดีหรือไม่

การรีไฟแนนซ์บ้านดีหรือไม่

การรีไฟแนนซ์บ้านดีหรือไม่

ที่อยู่อาศัยเป็นเรื่องจำเป็นของใครหลายๆคนแต่ด้วยรายได้ที่จำกัดเงินเก็บเงินออมในกระเป๋าจึงแทบไม่มี แต่เมื่อจำเป็นที่จะต้องมีที่พักอาศัยให้กับตนเองและครอบครัวจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องกู้ยืมเพื่อซื้อบ้านสักหลัง แต่การผ่อนบ้านไม่ใช่เรื่องง่ายๆ บางครั้งรายได้ที่จำกัดจึงมักมีการทำรีไฟแนนซ์บ้านขึ้นมา ซึ่งด้วยความรู้สึกแล้วดูเหมือนการสร้างหนี้สินเพิ่มขึ้นจากเดิมแต่บางคนบอกว่ามันเป็นทางออกที่ดี แล้วจริงๆการรีไฟแนนซ์บ้านมันดีหรือไม่ดีอย่างไร

การรีไฟแนนซ์บ้านคืออะไรการรีไฟแนนซ์จะเป็นลักษณะของการขอเปลี่ยนเจ้าหนี้จากรายเดิมมาเป็นรายใหม่ซึ่งการรีไฟแนนซ์บ้านนี้คือการที่เราผ่อนบ้านอยู่กับธนาคารหนึ่งแล้วเปลี่ยนไปขอกู้อีกธนาคารหนึ่งแล้วนำเงินที่ได้ไปชำระหนี้ธนาคารเดิม ก็จะเกิดหนี้กับธนาคารแห่งใหม่แต่ที่เดิมก็จะหมดหนี้กันไป ในบางครั้งอาจมีการ   รีไฟแนนซ์บ้านกับธนาคารเดิมแต่มีการเปลี่ยนเงื่อนไขก็เป็นได้

  สาเหตุที่มีการรีไฟแนนซ์บ้าน

การรีไฟแนนซ์บ้านดีหรือไม่

การรีไฟแนนซ์บ้านดีหรือไม่

 1. สาเหตุจากดอกเบี้ย อาจจะเป็นดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าในการที่เลือกหาเจ้าหนี้รายใหม่บางครั้งการเปลี่ยนแปลงของดอกเบี้ยในแต่ละช่วงเวลาต่างกันในบางธนาคารอาจมีการลดดอกเบี้ยหรือเมื่อเราคำนวณดูแล้วธนาคารใหม่จะเสียดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าก็เป็นสิ่งดีที่เราจะรีไฟแนนซ์บ้านเพื่อการภาระผ่อนชำระค่าบ้านนั้นเบาลงได้ หรืออาจจะเป็นการเปลี่ยนรูปแบบการคิดดอกเบี้ยมาเป็นดอกเบี้ยคงที่นั่นเอง

  การรีไฟแนนซ์บ้านดีหรือไม่

  การรีไฟแนนซ์บ้านดีหรือไม่

 2. สาเหตุจากระยะเวลาการผ่อนชำระ อาจจะเป็นการรีไฟแนนซ์บ้านเพื่อยืดระยะเวลาการผ่อนชำระออกไปนั้นบางครั้งอาจมองว่าเราจะต้องเป็นหนี้ยาวนานขึ้นหรือเปล่า แต่สำหรับความจำเป็นในบางกรณีอย่างเช่น ยอดการผ่อนชำระกับเจ้าหนี้รายแรกอาจสูงจนทำให้เราขัดสนหรือต้องพบปัญหาให้รายได้เราไม่พอในการผ่อนชำระ การทีเจ้าหนี้รายใหม่มีระยะเวลาผ่อนชำระที่ยาวนานกว่า ยอดในการชำระก็จะเบาลงเพื่อช่วยให้เรามีเงินเหลือในแต่ละเดือนมากขึ้น การรีไฟแนนซ์บ้านจึงช่วยแก้ปัญหาได้ หรือหากผู้ผ่อนชำระมีรายได้มากขึ้นสามารถจ่ายยอดผ่อนชำระได้มากขึ้นก็สามารถรีไฟแนนซ์บ้านเพื่อลดจำนวนงวดลงทำให้หมดหนี้เร็วขึ้นก็เป็นได้

  การรีไฟแนนซ์บ้านดีหรือไม่

  การรีไฟแนนซ์บ้านดีหรือไม่

 3. ส่วนต่างของยอดกู้ การที่เรารีไฟแนนซ์บ้านนั้นในกรณีที่เราผ่อนชำระกับเจ้าหนี้เก่ามาสักระยะหนึ่งแล้ว หากว่าเรากู้กับเจ้าหนี้รายใหม่ตามราคาของบ้านเราได้เงินมานั้นอาจมากกว่าหนี้ที่เรายังค้างอยู่กับเจ้าหนี้เดิมเมื่อเราชำระหนี้กับเจ้าหนี้เดิมแล้วเราอาจมีส่วนเหลืออยู่บ้างจึงเป็นส่วนต่างที่ได้จากการรีไฟแนนซ์นั่นเอง

จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าสาเหตุหลักๆของการรีไฟแนนซ์บ้านนั้นคือความต้องการที่จะเปลี่ยนเงื่อนไขจากเดิมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ทางการเงินในขณะนั้นนั่นเอง เป็นกรรมวิธีที่ใช้ในการแก้ปัญหาในการผ่อนชำระให้ผู้ที่ซื้อบ้านนั้นสามารถมีทางออกในการชำระค่าบ้านได้ ไม่ต้องฝืดเคืองหรือเกิดปัญหาจากการไม่สามารถชำระค่าบ้านได้ การแก้ปัญหาด้วยการรีไฟแนนซ์บ้านนั้นเป็นอีกหนึ่งทางออกที่ผ่อนหนักเป็นเบาได้ดีกว่าต้องปล่อยให้บ้านถูกยึดนั่นเอง

การรีไฟแนนซ์บ้านดีหรือไม่

การรีไฟแนนซ์บ้านดีหรือไม่