You are here: Home » คอนโดมิเนียม » ขายคอนโดมือสองจากการมองจุดประสงค์ของผู้ซื้อ

ขายคอนโดมือสองจากการมองจุดประสงค์ของผู้ซื้อ

ขายคอนโดมือสองจากการมองจุดประสงค์ของผู้ซื้อ

การที่เราจะค้าขายอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นสินค้าเล็กๆน้อยๆราคาไม่กี่บาทจนถึงบรรดาทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์ต่างๆที่มีมูลค่านับแสนนับล้าน ทุกอย่างจะขายได้ดีคล่องตัวได้นั้นสิ่งแรกที่ต้องเข้าให้ถึงคือจุดประสงค์ของผู้ซื้อหรือลุกค้าของเรานั่นเอง การขายคอนโดมือสองก็เช่นกัน อยากขายได้เร็ว มีความคล่องตัวสูงเราก็ต้องรู้ถึงจุดประสงค์ความต้องการของลูกค้าเสียก่อน เพื่อนำมาเป็นแนวทางจัดหาสิค้าที่ตรงความต้องการมาสนองให้กับลูกค้าของเราได้

ขายคอนโดมือสองจากการมองจุดประสงค์ของผู้ซื้อ

จุดประสงค์ของผู้ซื้อที่ต้องการคอนโดของเราคือลูกค้าต้องการซื้อคอนโดเพื่ออะไร เขาต้องการซื้อเพื่ออยู่อาศัยเองหรือซื้อเพื่อเก็งกำไรขายต่อระยะสั้น สิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวกำหนดให้เราเลือกขายคอนโดมือสองให้กับเขาเหล่านั้นได้อย่างเหมาะสม อย่างเช่นผู้ซื้อต้องการพักอาศัยเพื่อสะดวกกับการทำงานเราก็เลือกขายคอนโดมือสองโดยเน้นทำเลที่ตั้ง แต่ถ้าผู้ซื้อต้องการนำไปเก็งกำไร หรือให้เช่าการขายคอนโดของเราก็ควรเน้นที่ราคาให้ความเหมาะสมเพื่อเอื้อต่อการทำธุรกิจต่อกันในภายภาคหน้าต่อไป เป็นการวางแผนขยายธุรกิจการขายคอนโดมือสองของเราไปในตัว

ขายคอนโดมือสองจากการมองจุดประสงค์ของผู้ซื้อ

การขายคอนโดมือสองจากการมองที่จุดประสงค์ของผู้ซื้อถือว่าเป็นกลยุทธ์ที่ทำให้การขายคอนโดมือสองของเรานั้นมีความคล่องตัว ปล่อยสินค้าได้เร็ว เพราะการขายคอนโดมือสองถือว่าเป็นการทำธุรกิจเก็งกำไรที่ต้องหมุนเงินแบบซื้อมาขายไป ปล่อยได้เร็วคล่องตัวการขายคอนโดมือสองก็เคลื่อนตัวได้เร็วเช่นกัน

ขายคอนโดมือสองจากการมองจุดประสงค์ของผู้ซื้อ