You are here: Home » คอนโดมิเนียม » ความน่าซื้อของคอนโดอยู่ที่จุดไหน

ความน่าซื้อของคอนโดอยู่ที่จุดไหน

ความน่าซื้อของคอนโดอยู่ที่จุดไหน

ความน่าซื้อของคอนโดอยู่ที่จุดไหน

การขายคอนโดมือสองมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีจุดเด่นที่จะดึงดูดให้ผู้ซื้อตัดสินใจเลือก เพราะการซื้อนั้นผู้ซื้อมักต้องการที่จะได้ทรัพย์สินที่จะเกิดประโยชน์กับตนเองอย่างเต็มที่ ตรงตามจุดประสงค์ที่ต้องการ เราเป็นผู้ขายคอนโดมือสองจึงต้องรอบรู้ถึงจุดเด่นที่จะตอบสนองความต้องการของผู้ซื้อว่ามีตรงส่วนใดบ้าง จะนำมากล่าวให้ศึกษาดูดังนี้

ความน่าซื้อของคอนโดอยู่ที่จุดไหนความน่าซื้อของคอนโดอยู่ที่จุดไหน

เริ่มจากขนาดห้องนอน เป็นจุดแรกๆเพราะพื้นที่ต้องเหมาะสมกับจำนวนผู้อยู่อาศัย ทำเลที่ตั้งต้องให้ความสะดวกต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน ทางเข้าออกต้องให้สะดวกต่อการเดินทาง วัสดุที่ใช้ ในห้องเหมาะสมกับราคา อย่างน้อยก็ต้องตรงกับที่โฆษณาไว้  สิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆเช่น ต้องมีจำนวนลิฟต์ที่เพียงพอกับจำนวนห้องในชั้นนั้นด้วย ผู้ซื้อมีความชอบอยู่ชั้นสูงหรือชั้นล่าง บรรยากาศที่โปร่งโล่งสบาย และสุดท้ายคือ ราคา และงบประมาณให้เหมาะสมกับคุณสมบัติของดอนโดที่เราจะขาย

ความน่าซื้อของคอนโดอยู่ที่จุดไหนความน่าซื้อของคอนโดอยู่ที่จุดไหน

ความน่าซื้อของคอนโดอยู่ที่จุดไหนความน่าซื้อของคอนโดอยู่ที่จุดไหน

สิ่งเหล่านี้เป็นจุดที่ทำให้ผู้ซื้อนั้นสามารถนำมาเป็นข้อมูลในการตัดสินใจที่จะเลือก การที่เราจะขายคอนโดมือสองให้ได้คล่องตัว สิ่งที่เป็นจุดเด่นๆเหล่านี้เจ้าของต้องหาออกมาให้ตรงกับใจของผู้ซื้อ จุดเด่นต่างๆที่ช่วยตอบสนองความต้องการของผู้ซื้อจะเป็นข้อที่ทำให้การขายคอนโดมือสองนั้นเข้าถึงผู้ซื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ การที่มีจุดให้ความน่าสนใจของการขายคอนโดมือสองบางครั้งผู้ที่จะซื้อนั้นเริ่มแรกอาจจะยังไม่คิดจะซื้อแต่เมื่อได้เห็นจุดเด่นที่น่าสนใจอาจทำให้เปลี่ยนมาซื้อเก็บไว้ก็เป็นได้