ที่อยู่อาศัยให้อะไรกับสุขภาพ

ที่อยู่อาศัยให้อะไรกับสุขภาพ
ที่อยู่อาศัยให้อะไรกับสุขภาพ
ที่อยู่อาศัยให้อะไรกับสุขภาพ

ที่อยู่อาศัยให้อะไรกับสุขภาพ

เมื่อพูดถึงเรื่องของสุขภาพ ที่อยู่อาศัยของเราช่วยให้เราสุขภาพดีนั้นหลายคนเกิดความสงสัยว่าแล้วมันเกี่ยวกันอย่างไร ในเรื่องของที่พักอาศัยถ้าเกี่ยวกับสุขภาพก็คงไม่พ้นในเรื่องของสภาพแวดล้อมนั่นเอง อากาศที่ดี ถ่ายเทอยู่ท่ามกลางธรรมชาติสิ่งเหล่านี้ย่อมมีผลต่อสุขภาพทั้งสิ้น และยังมีอีกอย่างที่ส่งผลต่อสุขภาพคือการออกกำลังกายทำเลที่ตั้งของที่พักอาศัย สภาพแวดล้อมรวมถึงบริเวณโดยรอบของที่พักอาศัยมีความเหมาะสมหรือเอื้ออำนวยต่อการออกกำลังกายสิ่งเหล่านี้ส่งผลต่อสุขภาพของผู้อยู่อาศัยด้วยกันทั้งสิ้น

ที่อยู่อาศัยแบบที่ช่วยให้สุขภาพร่างกายดี

ที่อยู่อาศัยให้อะไรกับสุขภาพ
ที่อยู่อาศัยให้อะไรกับสุขภาพ

              มีสภาพแวดล้อมที่ทำให้อยากออกกำลังกาย การสร้างความรู้สึกสบายและความร่มรื่นร่มเย็น  เพื่อสร้างความรู้สึกเย็นเทคนิคการสกัดกั้นความร้อนจากดวงอาทิตย์และเทคนิคการใช้ความเย็นจากท้องฟ้าในเวลากลางคืนมากักเก็บไว้ในมวลสาร เป็นแรงกระตุ้นให้อยากออกกำลังกาและทำกิจกรรมต่างๆ เป็นเวลานาน เช่น ในการเลือกเทคนิคการใช้ต้นไม้และพืชคลุมดินเทคนิคการใช้การระเหยของน้ำเทคนิคการใช้ลมเย็นพัดผ่าน

ที่อยู่อาศัยให้อะไรกับสุขภาพ
ที่อยู่อาศัยให้อะไรกับสุขภาพ

               มีบริเวณที่ทำให้เราออกกำลังกายโดยอัตโนมัติ  การใช้ความลาดเอียงและเนินดิน สำหรับเป็นทางเดินขึ้นเดินลง หรือการออกแบบบันไดภายในบ้านควรเป็นบันไดที่เดินสบายเชื้อเชิญให้เกิดการขยับของผู้อยู่อาศัย เป็นแรงกระตุ้นให้อยากออกกำลังกายเกิดความสนุกและเพลิดเพลินช่วยให้ออกกำลังกายได้นานขึ้น

ที่อยู่อาศัยให้อะไรกับสุขภาพ
ที่อยู่อาศัยให้อะไรกับสุขภาพ

               มีจุดช่วยกระตุ้นให้เกิดการเคลื่อนไหวร่างกาย  การสร้างจุดสนใจเพื่อกระตุ้นให้เกิดการเคลื่อนไหว เช่นออกแบบเพิ่มสีสันของดอกไม้เสียงเสียงนกร้อง เสียงใบไม้ไหว เสียงจากน้ำตก โมบายสร้างบรรยากาศของกลิ่นดอกไม้ กลิ่นธรรมชาติ สิ่งเหล่านี้เป็นจุดหนึ่งที่ทำให้เราสดชื่นมีแรงอยากเคลื่อนไหวได้อย่างดี  ออกแบบทางเดินให้คดเคี้ยว เพื่อสร้างจุดสนใจให้เกิดความน่าสนใจเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดความอยากออกกำลังกายมากขึ้น สภาพแวดล้อมนี้จะช่วยให้เกิดทางเลือกในการออกกำลังกายและการยืดเส้นยืดสายด้วยการชื่นชมต้นไม้วิวธรรมชาติที่สวยงาม

ที่อยู่อาศัยแบบที่ช่วยให้สุขภาพจิตใจดี

ที่อยู่อาศัยให้อะไรกับสุขภาพ
ที่อยู่อาศัยให้อะไรกับสุขภาพ

               ควรมีต้นไม้และพืชคลุมดิน  ต้นไม้ระดับบน หรือไม้ใหญ่มีใบและทรงพุ่มทำหน้าที่ให้ความร่มเงากับสภาพแวดล้อมโดยที่ด้านล่างควรโปร่งเพื่อให้ลมพัดผ่านได้ ควรเลือกใช้ต้นไม้ที่ไม่ผลัดใบตลอดทั้งปี ทรงพุ่มด้านบนทึบและลำต้นด้านล่างโปร่งต้นไม้ใหญ่ ทำหน้าที่ดูดน้ำใต้ดินขึ้น มาทำให้เกิดการระเหยของน้ำที่ปากใบซึ่งช่วยลดอุณหภูมิอากาศ เช่นพิกุล มะม่วง เป็นต้น ต้นไม้ระดับกลาง หรือไม้พุ่มทำหน้าที่ควบคุมบังคับทิศทางและความเร็วลมต้นไม้  ระดับล่าง หรือพืชคลุมดินทำหน้าที่ดูดน้ำผิวดินมาระเหยช่วยสร้างพื้นผิวที่เย็นให้กับสภาพแวดล้อมนอกจากนี้ยังต้องคำนึงถึงการบำรุงรักษาที่ง่ายสำหรับ ต้นไม้และพืชคลุมดินเหล่านี้เช่นการออกแบบให้มีการ นำน้ำใช้แล้วจากอาคาร มาใช้ด้วยระบบธรรมชาติโดยการใช้ประโยชน์จากความลาดและเนินดิน

ที่อยู่อาศัยให้อะไรกับสุขภาพ
ที่อยู่อาศัยให้อะไรกับสุขภาพ

               ควรมีแหล่งให้ความเย็นโดยธรรมชาติ  เทคนิคการใช้การระเหยของน้ำ เนื่องจากการระเหยของน้ำจะช่วยลดอุณหภูมิอากาศโดยรอบลงได้ ตัวอย่างเช่น บ่อน้ำที่บริเวณผิวน้ำจะมีการระเหยของน้ำ จะลดลงความร้อนได้ประมาณ3องศาเซลเซียส การสร้างพื้นผิวเย็น โดยรอบของสภาพแวดล้อมให้เย็นกว่าอุณหภูมิร่างกาย เช่นการใช้แหล่งน้ำที่ลึกพอเหมาะ การสร้างร่มเงาให้กับพื้นผิวโดยรอบ การสร้างเนินดินเย็นจากการลาดเอียงหลบแดดทางทิศเหนือ การสร้างพื้นผิวที่เย็นด้วยพืชคลุมดิน และการสร้างพื้นผิวเย็นจากมวลสาร ที่สะสมความเย็นจากท้องฟ้าเวลากลางคืนมาใช้

ที่อยู่อาศัยให้อะไรกับสุขภาพ
ที่อยู่อาศัยให้อะไรกับสุขภาพ

              มีช่องทางหรือทิศทางได้รับลมธรรมชาติ เทคนิคการใช้ลมเย็นพัดผ่านเพื่อสร้างความรู้สึกเย็นโดยการออกแบบรูปทรงของเนินดินและเลือกใช้รูปทรงของต้นไม้อย่างเหมาะสมใช้ในการบังคับให้ไหลในทิศทางที่ต้องการ โดยการกันลมเพื่อลดความเร็วลมและการบีบลมเพื่อเพิ่มความเร็วลม นอกจากนี้ลมที่พัดผ่านนั้นควรเป็นลมที่พัดผ่านบ่อน้ำที่มีการระเหยของน้ำหรือผ่านพื้นผิวของเนินดินที่เย็นเป็นต้นควรหลีกเลี่ยงการใช้รั้วทึบที่ทำให้เกิดอ่างกักเก็บความร้อนและความชื้นรั้วที่เลือกใช้ควร เป็นรั้วโปร่งที่ลมสามารถพัดผ่านได้

ที่อยู่อาศัยให้อะไรกับสุขภาพ
ที่อยู่อาศัยให้อะไรกับสุขภาพ

              มีการสร้างร่มเงาแบบธรรมชาติเทคนิคการสกัดกั้นความร้อนจากดวงอาทิตย์ เพื่อลดอิทธิพลความร้อนจากดวงอาทิตย์โดยการสร้างร่มเงาให้กับสภาพแวดล้อมด้วยการใช้ต้นไม้สร้างความร่มรื่นให้กับสภาพแวดล้อม และช่วยลดพื้นผิว สกัดกันความร้อนโดยตรงแสงแดด  การใช้ความเย็นจากท้องฟ้าในเวลากลางคืน ระเบียงของบ้านประหยัดพลังงานที่ทำหน้าที่เป็นอ่างกักเก็บความเย็นในเวลากลางคืนเมื่อหลังคาสูญเสีย ความร้อนสู่ท้องฟ้าอุณหภูมิผิวหลังคาจะเย็นลงอากาศเย็นจากหลังคาจะไหลมาสะสมไว้ที่ระเบียงระเบียงนี้สามารถใช้เป็นพื้นที่ออกกำลังกายยามเช้าเพื่อสุขภาพได้อีกด้วย

ที่อยู่อาศัยให้อะไรกับสุขภาพ
ที่อยู่อาศัยให้อะไรกับสุขภาพ

               ” ด้วยการออกแบบให้ที่อยู่อาศัยได้รับอิทธิพลจากธรรมชาตินั้นเป็นการสร้างบรรยากาศให้เกิดก่อที่มาของสุขภาพที่ดีตามมาทั้งในด้านของสุขภาพกายที่ได้รับจากการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ และสุขภาพจิตที่ดีตามมาจากสภาพแวดล้อมที่สดชื่นแจ่มใสจากความร่มรื่นเย็นสบายปลอดโปร่งด้วยวิถีแห่งธรรมชาตินั้นถือได้ว่าเป็นการได้รับสุขภาพที่ดีจากที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพนั่นเอง  “