You are here: Home » บทความทั่วไป » ธุรกิจอพาร์ทเมนต์เก็บกินไปจนวันตายจริงหรือ

ธุรกิจอพาร์ทเมนต์เก็บกินไปจนวันตายจริงหรือ

ธุรกิจอพาร์ทเมนต์เก็บกินไปจนวันตายจริงหรือ

ธุรกิจอพาร์ทเมนต์เก็บกินไปจนวันตายจริงหรือ

ธุรกิจอพาร์ทเมนต์เก็บกินไปจนวันตายจริงหรือ

การลงทุนในธุรกิจในบางครั้งผู้ลงทุนมักต้องการลงทุนเพียงครั้งเดียวแล้วรอเก็บผลประโยชน์ไปตลอด สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผู้ลงทุนหลายๆคนมีความต้องการ จนมีคนชอบพูดว่าคนทำธุรกิจแบบเสือนอนกิน การทำธุรกิจแนวนี้เป็นแนวทางหนึ่งของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ประเภท ธุรกิจอพาร์ทเม้น  อพาร์ทเม้นท์ คืออาคารที่แบ่งพื้นที่การใช้สอยออกเป็นห้องๆ แล้วแต่การออกแบบของผู้ประกอบธุรกิจจะกำหนด ซึ่งก็มีตั้งแต่ 3 – 6 สูงสุดไม่เกิน 7 ชั้น เป้าหมายเพื่อบริการให้ผู้คนมาเช่าพักอาศัยมีสิ่งอำนวยความสะดวกไว้บริการให้ผู้เช่าได้ใช้ร่วมกัน อพาร์ทเมนต์จะมีกฎระเบียบข้อจำกัดที่ต้องปฏิบัติร่วมกันหลายประการ เช่น ห้ามประกอบอาหาร ห้ามเสียงดัง ห้ามเลี้ยงสัตว์ เหล่านี้เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตามผู้คนก็ให้ความสนใจนิยมใช้บริการของอพาร์ทเมนต์กันอยู่ไม่น้อย เนื่องด้วยยังมีคนอีกมากมายที่ยังไม่สามารถมีบ้านเป็นของตนเองได้จึงจำเป็นที่จะต้องพักอาศัยในอพาร์ทเมนต์ไปก่อน

เหตุผลที่ทำให้ธุรกิจอพาร์ทเมนต์เป็นธุรกิจเสือนอนกิน                 

ธุรกิจอพาร์ทเมนต์เก็บกินไปจนวันตายจริงหรือ

ธุรกิจอพาร์ทเมนต์เก็บกินไปจนวันตายจริงหรือ

 1. อพาร์ทเมนต์เป็นทรัพย์สินที่มั่นคงถาวร เนื่องจากอพาร์ทเมนต์เป็นกิจการอสังหาริมทรัพย์ที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้บริการแก่ผู้ลริโภคที่ยังไม่มีที่พักอาศัยเป็นของตนเอง หรือคนที่ยังไม่มีครอบครัว หรืออาจมีครอบครัวแต่เป็นครอบครัวเล็กๆ ไม่ได้ขายขาดออกไปเหมือนกับบ้าน หรือคอนโดมีเนียม ดังนั้นการเก็บค่าเช่าจึงเป็นการเก็บผลประโยชน์ไปเรื่อยๆ หากมีลูกค้าย้ายออก ก็จะมีลูกค้ารายอื่นๆมาเช่าต่ออีกเช่นเดิม

  ธุรกิจอพาร์ทเมนต์เก็บกินไปจนวันตายจริงหรือ

  ธุรกิจอพาร์ทเมนต์เก็บกินไปจนวันตายจริงหรือ

 2. อพาร์ทเมนต์ใช้ประโยชน์ได้ทั้งครอบครัว ในการทำธุรกิจโรงแรม หอพัก อพาร์ทเมนต์นั้นโดยทั่วไปเจ้าของธุรกิจและครอบครัวมักจะพักอยู่ในที่แห่งนั้นด้วย อย่างแรกก็คือเป็นการพักเพื่ออยู่ดูแลกิจการและบริหารจัดการอพาร์ทเมนต์ด้วยตนเองกันเป็นส่วนใหญ่ และอีกอย่างเป็นการใช้ที่พักที่สร้างไว้สำหรับพักอาศัยเองด้วยเพื่อไม่ต้องสิ้นเปลืองเพื่อปลูกสร้างหรือซื้อที่พักให้ลำบากอีกด้วย

  ธุรกิจอพาร์ทเมนต์เก็บกินไปจนวันตายจริงหรือ

  ธุรกิจอพาร์ทเมนต์เก็บกินไปจนวันตายจริงหรือ

 3. อพาร์ทเมนต์ปรับราคาเพิ่มได้ตามสภาวะเศรษฐกิจ การทำธุรกิจแนวนี้ไม่ได้ขายขาดดังนั้นจะใช้วิธีบริหารจัดการเปลี่ยนแปลงค่าเช่าให้เหมาะสมตามสถานการณ์ การบริหารจัดการง่าย และการลงทุนมีเกณฑ์ว่าผู้จะทำธุรกิจนี้ต้องมีทุนอยู่เองไม่ต่ำกว่า 40 % ของงบที่จะทำโครงการ ดังนั้นข้อบังคับนี้จึงเป็นตัวช่วยให้ผู้ที่จะลงทุนอพาร์ทเมนต์ไม่ต้องกู้เงินมากจนเกินตัว การดูแลปรับปรุงค่าเช่านั้นสามารถขึ้นลงได้ตามสภาพทางเศรษฐกิจ ไม่บีบบังคับให้ต้องทำยอดเพื่อใช้ในการผ่อนชำระมากนัก

  ธุรกิจอพาร์ทเมนต์เก็บกินไปจนวันตายจริงหรือ

  ธุรกิจอพาร์ทเมนต์เก็บกินไปจนวันตายจริงหรือ

 4. อพาร์ทเมนต์มีรายได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม รายได้ที่ได้จากธุรกิจอพาร์ทเมนต์นั้นจะได้หลักๆคือค่าเช่ารายห้อง และทางอ้อมที่ได้เพิ่มเติมขึ้นมาคือค่าบริการสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ทางเจ้าของอพาร์ทเมนต์มีไว้บริการแต่มีการเก็บค่าบริการ ค่าบำรุงรักษา อย่างพวกค่าน้ำ ค่าไฟ เป็นต้น และยิ่งมีความสะดวกสบายมาให้บริการแก่ลูกค้าที่เช่าอพาร์ทเมนต์มากเท่าไร ลูกค้าก็จะชื่นชอบและอยู่ใช้บริการนานมากเท่านั้น ก็จะทำให้เรามีรายได้เพิ่มเติมมามากตามไปด้วยเป็นการได้ผลประโยชน์ต่างตอบแทนกันระหว่างผู้เช่ากับเจ้าของกิจการ

  ธุรกิจอพาร์ทเมนต์เก็บกินไปจนวันตายจริงหรือ

  ธุรกิจอพาร์ทเมนต์เก็บกินไปจนวันตายจริงหรือ

 5. อพาร์ทเมนต์สามรถบริหารจัดการง่ายและยาวนาน การเก็บค่าเช่าอพาร์ทเมนต์เป็นการลงทุนครั้งเดียวแต่มีการเก็บรวบรวมค่าเช่าไปเรื่อยๆ แบบน้ำซึมบ่อทราย ค่อยๆเก็บค่อยๆรวม หากกิจการไม่ผิดพลาดถึงขั้นต้องปิดตัวลงก็สามารถเก็บกินไปได้ตลอด บางรายสามารถต่อยอดได้ถึงลูกถึงหลานเลยทีเดียว

  ธุรกิจอพาร์ทเมนต์เก็บกินไปจนวันตายจริงหรือ

  ธุรกิจอพาร์ทเมนต์เก็บกินไปจนวันตายจริงหรือ

จากเหตุผลที่กล่าวมานั้นจึงเป็นปัจจัยที่บอกถึงการเป็นธุรกิจที่มั่นคงยาวนาน หากมีการลงทุนแล้วสามารถบริหารจัดการเก็บผลตอบแทนต่อไปได้ยาวนานไม่สิ้นสุด รวมทั้งใช้เป็นที่พักอาศัยของเจ้าของธุรกิจและครอบครัวได้อีกด้วย จึงเป็นต้นเหตุให้คนมองว่าธุรกิจอพาร์ทเมนต์เป็นธุรกิจที่เก็บกินไปจนวันตาย สามารถทำได้ยาวนานเพียงแค่มีการปรับปรุงให้ทันสมัย ดูแลให้น่าอยู่เป็นระบบมีการบริหารจัดการอย่างเหมาะสมเป็นที่ถูกใจของผู้พักอาศัยธุรกิจนี้ก็จะคงอยู่ได้อย่างสบายๆไม่เป็นปัญหาแน่นอน การทำธุรกิจประเภทอพาร์ทเมนต์นั้นผู้ประกอบการต้องเป็นผู้ที่รักงานบริการมีความพร้อมที่จะบริหารและดูแลทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์นั้นอย่างเต็มที่และเต็มใจ ธุรกิจอพาร์ทเมนต์ก็จะก้าวหน้าและคงอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ