You are here: Home » บทความทั่วไป » ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่มุ่งแต่ผลกำไรไม่ใช่แนวทางสู่ความสำเร็จ

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่มุ่งแต่ผลกำไรไม่ใช่แนวทางสู่ความสำเร็จ

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่มุ่งแต่ผลกำไรไม่ใช่แนวทางสู่ความสำเร็จ

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่มุ่งแต่ผลกำไรไม่ใช่แนวทางสู่ความสำเร็จ

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่มุ่งแต่ผลกำไรไม่ใช่แนวทางสู่ความสำเร็จ

การที่ใครๆจะทำธุรกิจการลงทุนเมื่อมองเป้าหมายแห่งความสำเร็จ สิ่งที่เป็นเป้าหมายแรกที่ทุกคนหวังก็คือธุรกิจที่มีผลกำไรหรือผลตอบแทนที่มากๆ กำไรมากเท่าไรก็ยิ่งดีเท่านั้น แต่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ กำไรไม่ใช่สัญญาณที่บ่งบอกถึงความสำเร็จของธุรกิจที่แท้จริง หลายคนมองธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นสิ่งที่จะต้องเน้นจุดเด่นไปที่การรับผลตอบ แทน หรือตั้งแนวทางวิธีการที่จะทำอย่างไรให้ได้กำไรให้มากที่สุด แต่ในทางธุรกิจการลงทุนอสังหาริมทรัพย์นั้นการตั้งเป้าแบบนี้ถือว่าเป็นการคิดที่ผิด การทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นั้นเราจะมุ่งที่การรับอย่างเดียวไม่ได้ เราต้องเปลี่ยนการรับเป็นการให้โดยตั้งเป้าที่การเพิ่มมูลค่าให้ทรัพย์สินให้ทรัพย์สินที่เรามีหรือซื้อมานั้นมีมูลค่าที่สูงขึ้นแทน

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่มุ่งแต่ผลกำไรไม่ใช่แนวทางสู่ความสำเร็จ

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่มุ่งแต่ผลกำไรไม่ใช่แนวทางสู่ความสำเร็จ

มูลค่าของอสังหาริมทรัพย์ดูจากสิ่งใด

 1. อสังหาริมทรัพย์ที่มีมูลค่าไม่ใช่แค่ราคาถูก การที่เราไปมุ่งเน้นในการแข่งขันกับคู่แข่งในเรื่องของราคาโดยหวังให้ราคาถูกกว่านั้นไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้อง แต่การเพิ่มมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์โดยทำให้ทรัพย์สินนั้นมีค่าเพิ่มขึ้นนั่นจึงจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุด เราต้องมองหาแนวทางวิธีที่จะสร้างสรรค์ให้อสังหาริมทรัพย์ของเรานั้นดีกว่า สวยกว่า คุ้มค่ากว่าและไม่จำเป็นว่าจะต้องขายให้ถูกกว่าแต่อาจขายให้ราคาเท่ากัน ผู้บริโภคก็จะมองว่าของเรานั้นถูกกว่าตรงที่เมื่อราคาเท่ากันแต่คุณภาพมากกว่าก็เทียบเท่ากับสินค้าของเราถูกกว่าแล้ว

  ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่มุ่งแต่ผลกำไรไม่ใช่แนวทางสู่ความสำเร็จ

  ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่มุ่งแต่ผลกำไรไม่ใช่แนวทางสู่ความสำเร็จ

 2. มูลค่าที่ได้จากการลดต้นทุนแต่เพิ่มประสิทธิภาพ อสังหาริมทรัพย์นั้นบางคนเข้าใจว่าการลดต้นทุนคือการหาของที่ไม่มีคุณภาพมากนักแต่ราคาถูกแล้วมาทำภายนอกให้ใหม่ ดูดีแล้วขายให้ถูกๆมองว่าเป็นการลดต้นทุนหรือไม่ก็ทำอย่างไรก็ได้ให้สินค้ามีต้นทุนต่ำอย่างเดียวแต่ไม่สนใจคุณภาพนั้นไม่ใช่การลดต้นทุนที่ถูกต้อง แต่เราเริ่มการลดต้นทุนที่ถูกต้องนั้นเป็นการประหยัดต้นทุนจริงแต่เป็นการลดในส่วนที่ไม่จำเป็นยังคงคุณภาพไว้คงเดิมหรืออาจเพิ่มประสิทธิภาพให้มากขึ้นด้วย การลดต้นทุนนี้ทำโดยการเลือกหาอสังหาริมทรัพย์ที่ดีมีคุณภาพ ดูมากๆ ศึกษามากๆ เปรียบเทียบมากๆ จนเจอของดีแล้วจึงตัดสินใจซื้อ แต่ถ้าไม่ได้ซื้อแต่เป็นการสร้างเองก็ต้องลดการสูญเสียให้มากๆแต่เน้นประสิทธิภาพด้านการออกแบบ ตกแต่งให้ได้คุณภาพสวยงามด้วยความสร้างสรรค์เน้นไอเดียขายความคิดความแปลกใหม่น่าอยู่น่าใช้ไม่เน้นสิ่งที่แพงเกินไป และเพิ่มมูลค่าจากการบริหารจัดการให้เป็นระบบมากกว่า

  ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่มุ่งแต่ผลกำไรไม่ใช่แนวทางสู่ความสำเร็จ

  ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่มุ่งแต่ผลกำไรไม่ใช่แนวทางสู่ความสำเร็จ

 3. มูลค่าที่ได้จากความจริงใจในการทำธุรกิจ การเพิ่มมูลค่าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นี้สิ่งสุดท้ายแต่ถือว่าเป็นผลต่อเนื่องต่อธุรกิจในอนาคตคือการทำธุรกิจที่จริงใจ เน้นให้ลูกค้าได้ประโยชน์ให้มากที่สุดเราเองควรเป็นตัวเราเองให้มาก ไม่เน้นที่จะพยายามจะขายให้ได้เพียงอย่างเดียวควรให้ความช่วยเหลือ อำนวยด้านข้อมูลด้วยความจริงใจ ไม่ใช่แค่หวังขายได้แล้วจบกันไป ลูกค้าจะเป็นอย่างไรไม่สนใจ อย่างเช่นความเป็นจริงด้านสภาพแวดล้อมหากมีความจริงอย่างไรต้องบอกให้ลูกค้าทราบ เพื่อเขาเองจะได้เตรียมตัวได้ถูก ไม่ใช่ปกปิดเพื่อให้ขายได้แล้วให้ลูกค้าไปเผชิญเหตุการณ์เอาเอง การที่เราจริงใจไม่ปิดบัง สิ่งนี้มันมีผลต่อการทำธุรกิจในอนาคตของเรา ธุรกิจของเราจะมีความน่าเชื่อถือ ลูกค้ามีความมั่นใจที่จะซื้อขายอสังหาริมทรัพย์กับเรามากขึ้น

  ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่มุ่งแต่ผลกำไรไม่ใช่แนวทางสู่ความสำเร็จ

  ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่มุ่งแต่ผลกำไรไม่ใช่แนวทางสู่ความสำเร็จ

การลงทุนกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นสิ่งที่อยู่คู่กับสภาวะของเศรษฐกิจ การที่เราทำมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์ให้มีคุณค่ามากขึ้นจะช่วยลดแรงกดดันด้านปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำได้ไม่น้อย วงจรของเศรษฐกิจเป็นเพียงสถานการณ์หนึ่งที่เปลี่ยนแปลงขึ้นลง เรามีหน้าที่ปรับเปลี่ยนหรือประยุกต์มันขึ้นมาให้เข้ากับสถานการณ์หรืออาจเป็นการปรับตัวให้รองรับกับสถานการณ์นั้นได้ทุกรูปแบบ ในช่วงที่สภาวะเศรษฐกิจตกต่ำอาจเป็นโอกาสที่ดีของเราก็เป็นได้ที่เราจะได้แสวงหาอสังหาริมทรัพย์ที่ดี ราคาถูก มีอำนาจการต่อรองที่มากขึ้น การที่เราซื้ออสังหาริมทรัพย์ในช่วงนี้ เรานั้นสามารถนำมาเพิ่มมูลค่าได้ง่าย ยามขายเราจะมีต้นทุนต่ำสามารถต่อสู้กับคู่แข่งได้ ของเราสวยกว่า ดีกว่า ราคาเท่ากันของเราก็จะถูกเลือกมากกว่า และคุณภาพเหล่านี้จะส่งผลต่อเนื่องถึงความน่าเชื่อถือในการทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในอนาคตอีกด้วย และนั่นคือความสำเร็จในการทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่มีมากกว่าการได้กำไรสูงๆเสียอีก