You are here: Home » บทความทั่วไป » วันนี้คุณรู้อะไรเกี่ยวกับที่ดินเปล่าบ้าง

วันนี้คุณรู้อะไรเกี่ยวกับที่ดินเปล่าบ้าง

วันนี้คุณรู้อะไรเกี่ยวกับที่ดินเปล่าบ้าง

ในช่วงที่เศรษฐกิจเริ่มที่จะมีการขยายตัวมีการปลูกสร้างสิ่งต่างๆ อสังหาริมทรัพย์ในกลุ่มของที่ดินเปล่าก็เริ่มมีการขยับตัวเช่นกัน หลายคนที่พอจะมีเงินเก็บเงินออมอยู่บ้างเริ่มหันไปมองหาที่ดินเปล่าเพื่อเป็นการจับจองไว้สำหรับเก็งกำไร หรือบางคนต้องการไว้เป็นทรัพย์สินที่วางแผนในอนาคตว่าอาจจะได้ไว้ปลูกสร้างทีอยู่อาศัยให้อยู่ในย่านเศรษฐกิจ เป็นการวางแผนไว้ล่วงหน้า ดังนั้นการที่เราจะจับจองซื้อหาที่ดินเปล่าไว้สักแปลงสิ่งแรงที่เราควรจะต้องมีคือเราต้องมีความรู้ในหลายๆด้านเกี่ยวกับที่ดินเปล่าไว้ก่อนที่จะไปเสาะที่ดินไว้เป็นของเรา

วันนี้คุณรู้อะไรเกี่ยวกับที่ดินเปล่าบ้าง

วันนี้คุณรู้อะไรเกี่ยวกับที่ดินเปล่าบ้าง

             สิ่งที่ควรรู้ก่อนซื้อที่ดิน                                                                               

วันนี้คุณรู้อะไรเกี่ยวกับที่ดินเปล่าบ้าง

วันนี้คุณรู้อะไรเกี่ยวกับที่ดินเปล่าบ้าง

             สภาพของที่ดิน  เราเริ่มจากการมองที่ดินเปล่าให้รอบคอบสิ่งสำคัญไม่ว่าจะซื้อเพื่อใช้ประโยชน์เองหรือเพื่อจุดประสงค์ทางธุรกิจก็ตาม ที่ดินเปล่าควรมีทางเข้าทางออกที่เป็นทางสาธารณะ เนื่องจากการที่ที่ดินไม่มีทางเข้าออกที่เขาเรียกกันว่าที่ตาบอดนั้น หากเราซื้อไปแล้วเราอาจประสบปัญหาไม่น้อยเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นทางตรงคือไม่สามารถเข้าออกได้สะดวกแล้ว หากเป็นการขายเก็งกำไรยิ่งหนักตรงที่อาจขายได้ถูกหรืไม่ก็ขายต่อไม่ได้เอาเสียด้วย และอีกกรณีในการดูสภาพที่ดินเปล่าเราอาจไปเข้าใจเองว่าหากที่ดินนั้นติดกับถนนลาดยางนั้นถือว่าปลอดภัย จริงๆแล้วต้องตรวจสอบกันให้ถึงโฉนดที่ดินจึงจะชัดเจน ในโฉนดจะบอกว่าที่ดินนั้นติดทางสาธารณะหรือไม่เมื่อติดแล้วติดในลักษณะไหน ต้องตรวจสอบให้รอบคอบชัดเจนด้วย

            ข้อมูลที่ดินในอนาคต ข้อมูลในอนาคตคือสถานการณ์ในอนาคตการที่มีการขยายตัวมีการเติบโตทางเศรษฐกิจในบริเวณเหล่านั้นบางครั้งเราจะมองแต่ผลดีที่จะได้มีที่ดินอยู่ในย่านเศรษฐกิจแต่ลืมมองบางเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้และจะส่งผลเสียให้กับเราหากเราซื้อที่ดินตรงนั้นไว้ ข้อมูลที่ดินในอนาคตคือ

วันนี้คุณรู้อะไรเกี่ยวกับที่ดินเปล่าบ้าง

วันนี้คุณรู้อะไรเกี่ยวกับที่ดินเปล่าบ้าง

  1. การถูกเวนคืนที่ดิน ตรงนี้หลายคนลืมที่จะนึกถึงไป เมื่อถูกเวนคืนแล้วมารู้ตัวก็ทำอะไรไม่ได้เสียแล้ว การตรวจสอบในเรื่องการถูกเวนคืนที่ดินนั้นสามารถเช็คข้อมูลได้จากการสอบถามตรวจสอบไปยังหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับที่ดิน และสอบถามผู้ที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงด้วยเป็นการเก็บข้อมูลไปในตัว หากมีแนวโน้มที่จะมีการตัดถนนผ่านก็ย่อมมีโอกาสที่จะถูกเวนคืนสูงเช่นกัน
  2. การอายัดที่ดิน การซื้อที่ดินเปล่าเป็นการที่เราได้ดูโฉนดและเจ้าของเป็นผู้ชี้ให้เราดู ดังนั้นถึงแม้เราจะได้เห็นโฉนดแล้วก็ตามหากจะซื้อกันจะต้องดูให้แน่ชัดในบางครั้งการที่เขานำโฉนดมาให้เราดูอาจจะเป็นฉบับเก่าหรือสำเนาที่นานแล้ว ถ้าจะให้แน่ชัดที่สุดก็ต้องตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันจากสำนักงานที่ดินจะได้คำตอบที่ชัดเจนที่สุด รวมทั้งการตรวจสอบชื่อเจ้าของที่ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินให้ถูกต้องด้วย

การตรวจสอบตามที่กล่าวมานี้เป็นการตรวจสอบเบื้องต้นก่อนที่จะทำการติดต่อหรือตกลงในการซื้อที่ดินเปล่า ดังนั้นในการที่เรามีความรู้ให้มากๆในการซื้อหาอสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นประเภทไหนก็ตาม ไม่ใช่กับที่ดินเพียงอย่างเดียว กับทุกๆอย่างเราควรจะตรวจสอบให้เกิดความชัดเจนทุกๆกรณี แต่ในเรื่องของที่ดินเปล่าเป็นสิ่งสำคัญมาก เนื่องด้วยปัจจุบันเราก็ได้เห็นกันอยู่ว่าหลายๆคนต้องมาเจอปัญหามากมายเกี่ยวกับที่ดินเปล่า ส่วนใหญ่มักเกิดมาจากการตัดสินใจซื้อโดยไม่ได้ตรวจสอบให้รอบคอบนั่นเอง ดังนั้นการที่เราตรวจเช็คข้อมูลต่างๆให้แน่ชัดละเอียดถี่ถ้วนนั้นไม่ต้องกลัวว่าจะถูกมองว่าเป็นการเรื่องมาก แต่มันเป็นการที่เราต้องรักษาผลประโยชน์ของตัวเรานั่นเอง อย่าลืมว่าที่ดินเปล่าแต่ละแปลงราคาไม่ใช่น้อยเราจะทำแบบง่ายๆเกินไปก็จะส่งผลเสียให้กับเราในภายหลังได้