วางแผนกู้เงินให้ดีซื้อบ้านอย่างมีความสุข

วางแผนกู้เงินให้ดีซื้อบ้านอย่างมีความสุข
วางแผนกู้เงินให้ดีซื้อบ้านอย่างมีความสุข
วางแผนกู้เงินให้ดีซื้อบ้านอย่างมีความสุข

วางแผนกู้เงินให้ดีซื้อบ้านอย่างมีความสุข

ปัจจุบันนี้การขอสินเชื่อกับธนาคารในการซื้อบ้านนั้นไม่ได้ยากอย่างที่คิด แต่เราเองก็ต้องเตรียมตัวเตรียมคุณสมบัติของเราให้ดีเช่นกัน เนื่องด้วยมีการแข่งขันกันมากขึ้นในการสถาบันการเงินก็เริ่มปล่อยอนุมัติสินเชื่อง่ายขึ้น และมีประเภทของสินเชื่อที่หลากหลายออกมาให้เป็นทางเลือกที่เหมาะสมกับผู้กู้ แต่ถึงอย่างไรก็ตามการขอสินเชื่อบ้านนั้นตัวเราเองก็ต้องมีการวางแผนให้ดีเช่นกัน หากเรานั้นกู้เงินแบบผิดพลาดไปแล้วก็อาจแก้ไขได้ยากแถมยังจะส่งผลเสียกับเราในระยะยาวอีกด้วย อีกอย่างคือการซื้อบ้านควรจะต้องมีเงินออมไว้สักส่วนหนึ่งก่อน เพราะธนาคารส่วนใหญ่จะไม่ปล่อยกู้เต็มจำนวนของราคาซื้อขาย เราจึงจำเป็นต้องมีเงินออม เพื่อใช้จ่ายในการซื้อบ้านและยังใช้เป็นฐานเครดิตในการขอสินเชื่อของเราได้อีกด้วย การวางแผนก่อนขอสินเชื่อบ้านมีดัง

วางแผนกู้เงินให้ดีซื้อบ้านอย่างมีความสุข
วางแผนกู้เงินให้ดีซื้อบ้านอย่างมีความสุข

                  วางแผนประเมินตนเอง  การวางแผนในเรื่องการประเมินตนเองเป็นเรื่องสำคัญ โดยเฉพาะเกี่ยวกับความยาวนานในการผ่อนชำระสินเชื่อเนื่องจากการแบ่งชำระให้เหมาะกับตนเองหากเรามีรายได้น้อยก็ควรแบ่งชำระให้นานคือให้มีจำนวนงวดที่มากเพื่อลดยอดชำระแต่ละงวดให้น้อยลงเพื่อให้เพียงพอกับรายได้ หากเรามีรายได้ที่มากในระยะปานกลางก็เลือกจำนวนงวดในระดับกลางๆยอดแต่ละงวดก็สูงขึ้นมานิดหนึ่งเพื่อให้การผ่อนชำระได้หมดเร็วขึ้น

วางแผนกู้เงินให้ดีซื้อบ้านอย่างมีความสุข
วางแผนกู้เงินให้ดีซื้อบ้านอย่างมีความสุข

                 วางแผนด้านระยะเวลาดำเนินการขอสินเชื่อ เนื่องจากการขอสินเชื่อต้องให้เหมาะกับการตกลงซื้อขายกันเพราะการซื้อขายมักมีค่ามัดจำ และมีการกำหนดเวลาที่จะชำระยอดทั้งหมดเพื่อเซ็นสัญญาซื้อขายหากเราวางแผนการขอสินเชื่อไม่เผื่อเวลาไว้ให้เหมาะกับการตกลงซื้อขายก็อาจพลาดหรืออาจถูกลิบเงินมัดจำได้ ซึ่งการพิจาณาอนุมัติเงินกู้ของสถาบันการเงินแต่ละแห่งอาจใช้เวลาเร็วช้าต่างกัน แต่โดยทั่วไปแล้วการยื่นกู้จนถึงอนุมัติให้กู้ของสถาบันการเงินในปัจจุบันจะใช้เวลาไม่เกิน 20 วันทำการ

วางแผนกู้เงินให้ดีซื้อบ้านอย่างมีความสุข
วางแผนกู้เงินให้ดีซื้อบ้านอย่างมีความสุข

                  วางแผนเรื่องหลักประกันที่ต้องใช้ เนื่องด้วยสินเชื่อบ้านเป็นสินเชื่อก้อนใหญ่จำเป็นจะต้องมีการใช้หลักประกันที่แน่นหนาพอสมควร โดยทั่วไปก็จะเป็นบ้านที่เราจะซื้อนั่นคือหลักประกันตัวหลักๆเลย โดยมีการประเมินราคาบ้านและที่ดินและในบางส่วนผู้ที่มีเงินออมก็มักนำมาเป็นหลักประกันเพื่อเพิ่มเครดิตให้กับตนเองอีกทางหนึ่ง         

วางแผนกู้เงินให้ดีซื้อบ้านอย่างมีความสุข
วางแผนกู้เงินให้ดีซื้อบ้านอย่างมีความสุข

                  วางแผนเรื่องวงเงินกู้และระยะเวลาให้กู้ การที่เราจะเลือกว่าเราจะใช้เวลาที่จะชำระนานแค่ไหนตรงนี้จะต้องดูจากวงเงินที่เรากู้ได้นั่นเอง เรากู้ได้มากก็ต้องมีการใช้ระยะเวลาในการกู้นาน ตัวเลือกอยู่ระหว่าง ตั้งแต่ 5 ปี จนถึง 30 ปีอันนี้อยู่ที่ความสามารถในการผ่อนชำระในแต่ละงวดด้วยว่ามีความสมารถผ่อนได้งวดละมากเท่าไร ถ้าผ่อนได้งวดละมากๆ ก็ใช้เวลากู้น้อย แต่ถ้าผ่อนได้น้อยลงมาก็จะยืดเวลาการกู้ไปตามนั้น

วางแผนกู้เงินให้ดีซื้อบ้านอย่างมีความสุข
วางแผนกู้เงินให้ดีซื้อบ้านอย่างมีความสุข

                 วางแผนเรื่องจำนวนเงินที่ต้องจ่ายแต่ละงวด การผ่อนชำระสินเชื่อนั้นสามารถปรับเปลี่ยนได้หากมีการผ่อนชำระไปได้ตามระยะเวลาพอเหมาะ อย่างเช่นถ้าเราชำระอยู่ในปัจจุบันนั้นเป็นการแบ่งชำระจากเวลาประมาณ 15- 20 ปี หากในระยะเวลาข้างหน้าเรามีรายได้เพิ่มขึ้นเราอาจเปลี่ยนระยะเวลาชำระมาให้สั้นลงกว่าเดิม แต่เพิ่มยอดชำระในแต่ละงวดให้เพิ่มขึ้นเนื่องจากความสามารถในการจ่ายเรามีมากขึ้น แต่ในทางกลับกันหากเรามองว่าในอนาคตข้างหน้าเราอาจมีรายจ่ายเพิ่มขึ้น เราก็ขยายเวลาการกู้ให้ยาวนานออกไปเพื่อให้ลดยอดชำระในแต่ละงวดให้น้อยลงเพื่อช่วยให้ไม่เกิดปัญหาในการดำเนินชีวิตได้

วางแผนกู้เงินให้ดีซื้อบ้านอย่างมีความสุข
วางแผนกู้เงินให้ดีซื้อบ้านอย่างมีความสุข

                 ”  แต่เงื่อนไขต่างๆนั้นก็ยังมีข้อจำกัดอยู่บ้างอย่างเช่น อายุของผู้ขอสินเชื่อ ระยะเวลาหรือวงเงินที่ได้บางครั้งเงื่อนไขไปติดปัญหาของอายุผู้กู้ โดยปกติแล้วธนาคารจะกำหนดอายุอยู่ที่ 60 – 70 ปี อย่างเช่นหากผู้กู้มีอายุ 40 ปี หากรวมกับเวลากู้แล้วต้องไม่เกิน 70 ปี ก็แสดงว่าต้องใช้เวลากู้ได้ 30 ปี แต่ถ้าผู้กู้มีอายุ 50 ปี ก็แสดงว่าสามารถใช้เวลากู้ได้แค่ 20 ปีนั่นเองดังนั้นวงเงินที่ได้อาจไม่เป็นไปตามราคาประเมินก็เป็นได้เพราะเงื่อนไขที่เกี่ยวกับอายุ เวลาการกู้และความสามารถในการชำระถ้าผู้กู้อายุน้อยก็ได้เปรียบในการได้เวลากู้นานและสามารถชำระยอดเงินที่ต่ำได้ แต่ถ้าอายุมากก็จะถูกจำกัดให้ชำระยอดเงินที่สูงหากรายได้ไม่พอตามยอดเงินก็จำเป็นจะต้องลดวงเงินกู้ไปโดยปริยายนั่นเอง จากแนวทางการวางแผนก่อนที่จะขอสินเชื่อบ้านนั้นเป็นสิ่งสำคัญไม่น้อยเลยเนื่องจากการที่เราได้มีการวางแผนอย่างรอบครอบแล้วนั้นก็เท่ากับเราได้มีการพิจารณาไตร่ตรองเป็นอย่างดีแล้ว หากเราทำได้ดังที่ได้กำหนดแนวทางไว้การขอสินเชื่อบ้านครั้งนี้ของเราก็จะเป็นไปอย่างราบรื่นเป็นสุขได้อย่างแน่นอน  “