You are here: Home » ข่าวนวงการอสังหาริมทรัพย์ » อสังหาฯถกปฏิรูปผังเมือง5ภูมิภาค ชงรัฐบาลรื้อยุทธศาสตร์ชาติ-ดึงชุมชนมีส่วนร่วม

อสังหาฯถกปฏิรูปผังเมือง5ภูมิภาค ชงรัฐบาลรื้อยุทธศาสตร์ชาติ-ดึงชุมชนมีส่วนร่วม

อสังหาฯถกปฏิรูปผังเมือง5ภูมิภาค ชงรัฐบาลรื้อยุทธศาสตร์ชาติ-ดึงชุมชนมีส่วนร่วม

อสังหาฯถกปฏิรูปผังเมือง5ภูมิภาค ชงรัฐบาลรื้อยุทธศาสตร์ชาติ-ดึงชุมชนมีส่วนร่วม

สมาคมบ้านจัดสรรผนึกสภาหอการค้าฯ สัมมนา “ปฏิรูปผังเมือง 5 ภูมิภาค” จันทร์ 13 ก.ค. 58 รอสรุปข้อมูลชงรัฐบาลปรับยุทธศาสตร์ชาติ เสนอจัดโครงสร้างองค์กรผังเมืองใหม่ ยกระดับเป็นหน่วยงานระดับชาติ ควบคู่ยกเลิกการกำหนดอายุผังเมือง แก้ปัญหาผังเมืองสีขาวหรือผังสุญญากาศ

นายอธิป พีชานนท์ นายกสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า วันจันทร์ 13 ก.ค. 58 สมาคมร่วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จัดสัมมนาหัวข้อ “ปฏิรูปผังเมือง 5 ภูมิภาค” ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เริ่ม 08.30-16.30 น. จะเป็นเวทีสุดท้ายของโครงการจัดสัมมนาผังเมืองซึ่งได้สัญจรเปิดเวทีครบ 5 ภูมิภาคในต่างจังหวัด และเวทีสุดท้ายในกรุงเทพฯ เป้าหมายเพื่อรวบรวมปัญหา อุปสรรค ตลอดจนข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผังเมืองให้กับรัฐบาลเพื่อใช้ประโยชน์ในการ พิจารณาจัดทำยุทธศาสตร์ประเทศด้านผังเมืองต่อไป

รายละเอียดในงาน จะมีการบรรยายหัวข้อการพัฒนาผังภาคตะวันออก ผังภาคกลาง และผังจังหวัด, การพัฒนาผังกรุงเทพฯและปริมณฑล ยังมีการบรรยายพิเศษหัวข้อเจาะลึกผังเมืองกับยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศ และเจาะลึกผังเมืองเพื่อการพัฒนาและทิศทางที่ยั่งยืน

นายอธิปกล่าว ว่า มุมมองภาคเอกชนหวังผลว่าข้อมูลระดมความคิดเห็นจากทั่วประเทศครั้งนี้ จะนำไปสู่การพิจารณาปรับปรุงนโยบายผังเมืองของรัฐบาล 2 เรื่องด้วยกัน 1.โครงสร้างการจัดทำผังเมือง โดยเฉพาะตัวองค์กรไม่ควรกระจุกอยู่ส่วนกลาง แต่ควรจะมีโครงสร้างกระจายอำนาจไปตามต่างจังหวัด เพื่อให้ชุมชนระดับล่างมีส่วนร่วมรู้ร่วมคิดในการทำผังเมืองด้วย โดยอาจจะใช้วิธีประชุมกรรมการชุมชน แล้วส่งตัวแทนเข้ามาอยู่ในคณะกรรมการผังเมืองจังหวัด และส่งต่อขึ้นมาถึงคณะกรรมการผังเมืองระดับประเทศ

2.ควรยกเลิกการ กำหนดอายุผังเมืองเพื่อให้สอดคล้องกับภาคปฏิบัติที่เกิดขึ้นจริง ปัจจุบันผังเมืองมีอายุ 5 ปี เมื่อหมดอายุบางจังหวัดแก้ไขปรับปรุงใหม่ไม่ทัน ใช้วิธีต่ออายุได้อีก 2 ครั้ง ครั้งละ 1 ปี แต่ก็อาจจะไม่เสร็จอยู่ดี ข้อเท็จจริงตอนนี้มีผังเมืองที่หมดอายุ 10 กว่าผัง ข้อเสนอคือผังเมืองไม่มีการหมดอายุ และใช้วิธีมีการพิจารณาทบทวนในระดับย่อยหรือรายพื้นที่ที่มีแนวโน้มจะเกิด ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน

“มีตัวอย่างว่าพอผังเมืองหมดอายุ ผังใหม่ก็แก้ไขปรับปรุงเสร็จไม่ทัน กลายเป็นผังเมืองสีขาว หมายความว่าไม่มีสี หรือที่เรียกว่าสุญญากาศ ผลกระทบคือกลายเป็นช่องว่างทำให้บางคนบางกลุ่มถือโอกาสทำโรงงาน โกดัง อุตลุดไปหมด ประเด็นนี้เป็นเรื่องถกเถียงกันมานาน ซึ่งการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ต้องปฏิบัติตามผังเมืองนั้น ภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นเพียงส่วนหนึ่ง แต่ยังมีภาคอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรม เกษตรกรรม พาณิชยกรรม ฯลฯ”

นายอธิปกล่าวตอน ท้ายว่า ช่วงที่ผ่านมาประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงหลายด้านและรวดเร็ว รัฐบาลทุกยุคพัฒนาทุกภาค ทั้งเกษตร อุตสาหกรรม ที่อยู่อาศัย ธุรกิจต่าง ๆ เศรษฐกิจมีอัตราเติบโตเร็วกว่าผังเมืองเดิมที่เคยคิดเอาไว้ ทำให้เกิดปัญหานานัปการในปัจจุบัน ยุทธศาสตร์ประเทศด้านผังเมืองจึงต้องกลับมามองว่าผังเมืองจะรองรับการเติบโต ของทุกภาคส่วนได้ยังไง บางประเทศยกระดับผังเมืองเป็นระดับกระทรวง ให้อำนาจดูแลได้ทั้งองค์รวม จึงเป็นแนวคิดที่อยากเสนอรัฐบาลพิจารณาความเป็นไปได้ในการยกระดับองค์กรผัง เมืองของประเทศด้วย

Cr.www.prachachat.net