เขาออกแบบที่พักอาศัยให้ประหยัดพลังงานกันอย่างไร

เขาออกแบบที่พักอาศัยให้ประหยัดพลังงานกันอย่างไร
เขาออกแบบที่พักอาศัยให้ประหยัดพลังงานกันอย่างไร
เขาออกแบบที่พักอาศัยให้ประหยัดพลังงานกันอย่างไร

เขาออกแบบที่พักอาศัยให้ประหยัดพลังงานกันอย่างไร

ด้วยสาเหตุที่โลกของเราต้องเผชิญกับธรรมชาติที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เอาแน่นอนไม่ได้ ฤดูกาลเปลี่ยนแปลงไปหมด อากาศก็ร้อนขึ้นทุกวัน ที่พักอาศัยต่างๆก็เริ่มหันมาออกแบบให้ประหยัดพลังงานกันมากขึ้น ด้วยความร้อนของอากาศทำให้เราหันไปใช้พวกเครื่องปรับอากาศมากขึ้นพลังงานก็ยิ่งหมดไปมากขึ้น การออกแบบที่พักอาศัยให้ช่วยประหยัดพลังงานจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่นักออกแบบที่พักอาศัยไม่ว่าจะเป็นบ้าน คอนโด หรืออาคาพาณิชย์ต่างๆการออกแบบให้ประหยัดพลังงานจึงเป็นที่สนใจของใครหลายๆคน แล้วที่พักอาศัยต่างๆที่ประหยัดพลังงานเขาดูกันอย่างไรมีหลักการออกแบบอย่างไรเราลองมาดูกัน

ลักษณะของที่พักอาศัยที่ประหยัดพลังงาน

เขาออกแบบที่พักอาศัยให้ประหยัดพลังงานกันอย่างไร
เขาออกแบบที่พักอาศัยให้ประหยัดพลังงานกันอย่างไร

                มีที่บังแดดชั้นนอกของตัวที่พักอาศัย  การออกแบในลักษณะนี้เปรียบเทียบกับการกางร่มเพื่อกันแดด โดยอาจเป็นการสร้างให้มีผนังมีสองชั้นโดยชั้นนอกตัวบ้านหรือตัวอาคารมีการใช้วัสดุหรือแผงที่กันความร้อน ไม่ให้ความร้อนผ่านเข้ามายังด้านในตัวบ้านหรือในตัวที่พักด้านในได้อย่างเต็มที่นัก  อาคารชั้นนอกเหมือนกับลักษณะของหลังคาบังแดด เป็นกันสาด หรือม่าน เพื่อพลางแสงแดดจากภายนอกและวัสดุต้องมีการถ่ายเทความร้อนได้ดีอีกด้วย

เขาออกแบบที่พักอาศัยให้ประหยัดพลังงานกันอย่างไร
เขาออกแบบที่พักอาศัยให้ประหยัดพลังงานกันอย่างไร

                มีที่ระบายอากาศและตำแหน่งรับลมธรรมชาติ   ในส่วนนี้เป็นการออกแบบที่พักอาศัยให้มีช่องทางรับลมหรือมีการถ่ายเทระบายอากาศการระบายอากาศ และรับลมตามธรรมชาติสร้างบ้าน หรืออาคารที่ไม่กรีดขวางทางลมธรรมชาติ ทำให้การการระบายอากาศได้ดีอีกด้วย หากเป็นบ้านจัดสรรควรวางแผนผังให้เหลื่อมล้ำให้ได้รับลมสามารถไหลเข้าไปยังทุกบ้านในโครงการได้ ช่องเปิดให้ลมเข้าควรต้องวางให้อยู่ห่างจาก ช่องเปิดให้ลมออกมากที่สุดหรือถ้าเป็นไปได้ช่องเปิดทั้งสองควรอยู่ในทิศทางตรงกันข้ามกัน

เขาออกแบบที่พักอาศัยให้ประหยัดพลังงานกันอย่างไร
เขาออกแบบที่พักอาศัยให้ประหยัดพลังงานกันอย่างไร
เขาออกแบบที่พักอาศัยให้ประหยัดพลังงานกันอย่างไร
เขาออกแบบที่พักอาศัยให้ประหยัดพลังงานกันอย่างไร

               มีการใช้วัสดุที่ช่วยถ่านเทความร้อน  ในการสร้างที่พักอาศัย การทำความเย็นด้วยวัสดุที่มีมวลสารต่างกันวัสดุมีการถ่ายเทความร้อนต่างกันไป เช่น วัสดุก่อสร้างที่มีมวลสารมาก ผนังก่ออิฐหรือคอนกรีตเสริมเหล็กจะใช้เวลาถ่ายเทความร้อนนานจึงเหมาะกับพื้นที่ใช้สอยที่ใช้งานในเวลากลางวัน เพราะความร้อนจากภายนอกอาคารจะยังไม่เข้าสู่ภายในอาคารในทันที แต่จะถูกหน่วงไว้ในตัววัสดุและคายความร้อนในภายหลังพื้นที่ภายในอาคารที่ใช้วัสดุที่มีมวลสารมาก จึงเย็นในเวลากลางวัน เหมือในโบสถ์ ส่วนวัสดุที่มีมวลสารน้อย เช่นผนังเบาจะใช้เวลาถ่ายเทความร้อนน้อยกว่า จึงทำให้ความร้อนเข้าสู่ภายในบ้าน อาคารได้เร็ว ทำให้อากาศร้อยเหมือนข้างนอกจึงเหมาะกับพื้นที่ใช้เวลากลางคืน เพราะอากาศเย็นกว่าเวลากลางวัน

เขาออกแบบที่พักอาศัยให้ประหยัดพลังงานกันอย่างไร
เขาออกแบบที่พักอาศัยให้ประหยัดพลังงานกันอย่างไร

              สร้างแหล่งความเย็นใกล้ๆที่พักอาศัย   การทำความเย็นด้วยการระเหยของน้ำเมื่อน้ำระเหยจะทำให้อากาศโดยรอบเย็นลง เช่นการสร้างบ้านใกล้แม่น้ำ หรือมีบ่อน้ำในบ้าน อ่างเลี้ยงปลา น้ำพุ หรือสระว่ายน้ำ เพื่อให้น้ำที่ระเหยออกมาทำให้บ้าน ตัวอาคารเย็นลงได้มากเช่นกัน

จากลักษณะหลักๆที่เราสังเกตได้นั้นจะช่วยให้เราสามารถเลือกที่พักอาศัยที่มีการออกแบบให้เราได้ประหยัดพลังงานได้นั้นถือว่าเป็นข้อที่เราต้องรู้ไว้จะเป็นประโยชน์อย่างมาก เนื่องจากการที่เราจะเลือกซื้อ เช่า หรืออาจจะสร้างที่พักอาศัยนั้น หากเราเลือกนำวิธีการเหล่านี้มาใช้ก็จะช่วยให้เราได้ที่พักอาศัยที่ช่วยประหยัดทั้งพลังงาน แล้วยังประหยัดค่าใช้จ่ายต่างๆ และการที่เรานำหลักธรรมชาติมาช่วยนั้นยังส่งผลถึงสุขภาพของร่างกาย จิตใจของผู้อยู่อาศัยอีกด้วย การที่เราได้พักอาศัยในที่พักที่มีอากาศถ่ายเทรับลมที่มาจากธรรมชาติก็จะทำให้เราสุขทั้งกายทั้งใจอีกด้วย