You are here: Home » คอนโดมิเนียม » เทคนิคการเลือกทำเลของคอนโดให้โดนใจของคนขายคอนโดมือสอง

เทคนิคการเลือกทำเลของคอนโดให้โดนใจของคนขายคอนโดมือสอง

เทคนิคการเลือกทำเลของคอนโดให้โดนใจของคนขายคอนโดมือสอง

เทคนิคการเลือกทำเลของคอนโดให้โดนใจของคนขายคอนโดมือสอง

การที่จะขายคอนโดมือสองได้ ทำเลเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการพิจารณาเลือกซื้ออสังหาริมทรัพย์ เพราะมันคือสิ่งที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายไปในที่แห่งใหม่ได้ถ้าหากว่าทำเลไม่ดี ซื้อแล้วก็ต้องอยู่เลย ดังนั้นการเลือกทำเลจึงเป็นหัวใจหลักของการซื้อขายคอนโดมือสอง แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ต้องดูเรื่องอื่นๆเสียทั้งหมด เพียงแต่มันเป็นข้อแรกที่หยิบขึ้นมาพิจารณาในการเลือกซื้อคอนโดซักหลัง เพราะการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมซึ่งเป็นทรัพย์สินมูลค่าสูง เป็นการลงทุนครั้งใหญ่ของชีวิตของผู้ซื้อ การที่เราจะเลือกคอนโดเพื่อมาเก็งกำไรขายต่อแบบคอนโดมือสองที่ทำเลจึงสำคัญมาก ยิ่งใกล้สิ่งอำนวยความสะดวก การคมนาคมสะดวก เช่น เน้นถนนใหญ่ คมนาคมสะดวก ใกล้รถไฟฟ้า สถานที่ท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยยิ่งดี เนื่องจากผู้ซื้อเป็นกลุ่มที่มีความต้องการซื้อสูง และที่สำคัญเป็นกลุ่มที่มีความแน่นอน

เทคนิคการเลือกทำเลของคอนโดให้โดนใจของคนขายคอนโดมือสอง

การขายคอนโดมือสองที่อยู่ในย่านที่เป็นที่นิยม  ทำเลมีผลทั้งในอนาคตและปัจจุบันหรืออนาคต ใกล้ไกลแหล่งชอปปิ้งแค่ไหน  อาคารข้างเคียงเป็นอะไรมีผลกระทบอะไรกับผู้ที่เข้าอยู่หรือไม่  มีความสะดวกในการเดินทางมากน้อยแค่ไหน ใกล้ระบบขนส่งมวลชนสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยที่เราจะเลือกลงทุนกับการจับจองคอนโดเพื่อเก็งกำไรในการขายคอนโดมือสอง

เทคนิคการเลือกทำเลของคอนโดให้โดนใจของคนขายคอนโดมือสองเทคนิคการเลือกทำเลของคอนโดให้โดนใจของคนขายคอนโดมือสองเทคนิคการเลือกทำเลของคอนโดให้โดนใจของคนขายคอนโดมือสองเทคนิคการเลือกทำเลของคอนโดให้โดนใจของคนขายคอนโดมือสองเทคนิคการเลือกทำเลของคอนโดให้โดนใจของคนขายคอนโดมือสอง

การเลือกซื้อหาคอนโดเพื่อมาทำธุรกิจขายคอนโดมือสองผู้เลือกหาต้องมีเทคนิคในการเลือกเพื่อให้การปล่อยขายคอนโดมือสองนั้นลื่นไหลไปได้อย่างไม่ติดขัด เทคนิคการเลือกทำเลสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้เป็นอย่างดี