เรื่องน่ารู้เมื่อจะกู้เงินซื้อบ้าน

เรื่องน่ารู้เมื่อจะกู้ซื้อบ้าน
เรื่องน่ารู้เมื่อจะกู้ซื้อบ้าน
เรื่องน่ารู้เมื่อจะกู้ซื้อบ้าน

เรื่องน่ารู้เมื่อจะกู้เงินซื้อบ้าน

ทุกวันนี้เมื่อต้องการจะซื้อบ้านสักหลังสิ่งแรกที่จะต้องมองหาคือเงินกู้หรือสินเชื่อที่จะมาเป็นงบประมาณในการซื้อบ้านสักหลัง น้อยคนนักที่จะมีเงินก้อนสะสมเพียงพอที่จะซื้อบ้านโดยไม่ต้องกู้เงิน เมื่อต้องมองหาสินเชื่อสักก้อนหากมีอันต้องกู้ใครๆก็ต้องการที่จะกู้ผ่านกันทั้งนั้น เมื่อคุณทำเรื่องยื่นขอกู้เงิน ข้อที่กังวลคือจะทำอย่างไรให้ผ่านเกณฑ์ของธนาคาร ลองมาดูวิธีการนี้ดูหากได้นำไปใช้เป็นหลักประกอบการกู้แล้ว สินเชื่อซื้อบ้านก็จะผ่านได้ไม่ยากอย่างที่คิดเลย

หลักเกณฑ์ที่ธนาคารต้องการ

 1. เกณฑ์ความสามารถในการชำระหนี้  การที่ธนาคารจะปล่อยกู้ให้เราหรือไม่ และถ้าปล่อยเราจะได้เท่าไหร่สิ่งนี้ธนาคารจะใช้เกณฑ์ที่รายได้ของเราเป็นหลัก แต่ถ้าหากมีการกู้ร่วมก็จะใช้ทั้งสองรายได้เช่นกัน ซึ่งโดยปกติแล้วธนาคารจะให้ได้ประมาณ  ไม่เกิน 40  เท่าของรายได้ และยังขึ้นอยู่กับความมั่นคงของรายได้ หรืออาชีพของผู้กู้นั่นเอง ดังนั้นการมีอาชีพที่เป็นหลักแหล่งมั่นคงก็จะช่วยให้เกณฑ์นี้ดูมีน้ำหนักมากขึ้นด้วย

  เรื่องน่ารู้เมื่อจะกู้ซื้อบ้าน
  เรื่องน่ารู้เมื่อจะกู้ซื้อบ้าน
 2. เกณฑ์หลักประกันเงินกู้  เป็นเรื่องของความเหมาะสมของหลักประกันคือหลักประกันที่ใช้ต้องเหมาะสมกับประเภทของเงินกู้ และเหมาะสมกับวงเงินกู้อีกด้วย อย่างเช่น บ้านหรือที่ดินจะต้องโอนกรรมสิทธ์ของผู้กู้ถ้ากู้ร่วมก็ต้องโอนเป็นกรรมสิทธิ์ของทุกคนด้วย หรือถ้าหากเป็นอาคารก็ต้องสร้างเสร็จอย่างน้อย 90 %ขึ้นไป แต่ถ้าใช้พวกที่ดินอย่างกรณีที่ขอกู้ซื้อที่ดินหรืออาคารจัดสรร ตัวที่ดินนั้นต้องมีสภาพคล่องในตลาดสูงสามารถซื้อขายหรือเปลี่ยนมือกันได้ง่ายในตลาดส่วนมูลค่าตลาดของหลักประกันก็จะต้องสูงกว่าวงเงินกู้มากพอสมควร ยิ่งสัดส่วนของมูลค่าเงินกู้ต่อหลักประกัน  น้อยลงมากเพียงใดทางธนาคารที่ให้สินเชื่อก็มีความเสี่ยงน้อยลง โอกาสที่เขาจะปล่อยกู้ให้กับเราก็มีมากขึ้น

  เรื่องน่ารู้เมื่อจะกู้ซื้อบ้าน
  เรื่องน่ารู้เมื่อจะกู้ซื้อบ้าน
 1. เกณฑ์คุณสมบัติของผู้กู้  เกณฑ์ตัวนี้ก็มีผลต่อการกู้พอสมควรเนื่องจากอายุของผู้กู้นั้นตามเกณฑ์โดยทั่วไป เมื่อรวมกับจำนวนปีที่ขอกู้แล้วจะต้องไม่เกิน 70 ปีเป็นมาตรฐานที่ใช้กันแทบทุกธนาคาร ส่วนกรณีของผู้กู้ร่วมนั้น อาจมีผู้กู้ร่วมรายอื่นร่วมด้วยนอกจากผู้ที่เป็นคู่สมรส บิดามารดา บุตร และพี่น้อง จะมีผู้กู้ร่วมคนอื่นได้อีกแต่ไม่เกิน 1 คน และนี่คือหลักเกณฑ์หลักๆที่ใช้อยู่ทั่วไปทุกธนาคารมีเหมือนๆกัน

  เรื่องน่ารู้เมื่อจะกู้ซื้อบ้าน
  เรื่องน่ารู้เมื่อจะกู้ซื้อบ้าน

           “จากหลักเกณฑ์ที่กล่าวไว้ในข้าต้นนี้เป็นหลักเกณฑ์เบื้องต้นในการพิจารณาโดยทั่วไปที่แต่ละธนาคารมักจะใช้เป็นหลัก ซึ่งเราเองต้องเตรียมตัวให้เหมาะกับหลักเกณฑ์เหล่านี้ โดยทั่วไปเราจะพบเห็นเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อใช้เหมือนๆกัน แต่ก็ยังไม่ใช่ทั้งหมด ยังมีหลักเกณฑ์ย่อยๆอีกหลายประการซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่ละธนาคารจะกำหนดอาจไม่เหมือนกันรวมทั้งหลักเกณฑ์บางประการที่มีเพิ่มขึ้นมาแยกไปตามประเภทของสินเชื่อแยกตามวงเงินหรือหลักประกันที่ผู้กู้แต่ละคนใช้อีกด้วย หากเราจะขอสินเชื่อก็ควรศึกษาข้อมูลรายละเอียดหาที่ปรึกษาเกี่ยวกับด้านนี้ก็จะช่วยให้การขอสินเชื่อนั้นผ่านไปได้อย่างราบรื่นไม่มีข้อติดขัดแน่นอน  “