เลือกธนาคารดีสินเชื่อซื้อบ้านก็ราบรื่น

เลือกธนาคารดีสินเชื่อซื้อบ้านก็ราบรื่น
เลือกธนาคารดีสินเชื่อซื้อบ้านก็ราบรื่น
เลือกธนาคารดีสินเชื่อซื้อบ้านก็ราบรื่น

เลือกธนาคารดีสินเชื่อซื้อบ้านก็ราบรื่น

ในการขอสินเชื่อเพื่อซื้อบ้านนั้น สินเชื่อบ้านมีหลายแบบและหลายสถาบันการเงินให้เลือก การเลือกธนาคารที่จะขอสินเชื่อก็เป็นสิ่งสำคัญหากเราเลือกผิดตัดสินใจไม่รอบคอบเราอาจต้องเจอกับปัญหาที่การขอสินเชื่อไม่เหมาะกับเราอาจจะเจอดอกแพงหรือสินเชื่อไม่เหมาะกับประเภทของบ้านสิ่งเหล่านี้หากเราจะตัดสินใจเลือกขอสินเชื่อการพิจารณาธนาคารที่ถูกต้องจึงเป็นเรื่องสำคัญเนื่องจากการซื้อบ้านนั้นเป็นการชำระหนี้สินที่ใช้เวลายาวนานหากผิดพลาดเสียแต่แรกก็จะส่งผลเสียหายกับเราไปอีกยาวงนานดังนั้นเราจึงควรศึกษาวิธีการเลือกธนาคารเพื่อขอสินเชื่อให้เหมาะสมกับเราก่อนจะดีกว่า

เลือกธนาคารดีสินเชื่อซื้อบ้านก็ราบรื่น
เลือกธนาคารดีสินเชื่อซื้อบ้านก็ราบรื่น

ข้อที่ใช้เลือกธนาคารที่จะขอสินเชื่อบ้าน

 1. เรื่องอัตราดอกเบี้ย สินเชื่อบ้านเป็นสินเชื่อที่ผ่อนชำระเวลานานจึงจำเป็นต้องเลือกอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำที่สุดก็จะเป็นการดี และอีกอย่างคือดูว่าธนาคารมีลักษณะของการคิดอัตราดอกเบี้ยในรูปแบบที่เราต้องการหรือไม่ เพราะการคิดดอกเบี้ยมีหลายแบบเช่น อัตราดอกเบี้ยคงที่ตลอดระยะเวลากู้ หรือแบบอัตราดอกเบี้ยคงที่ระยะสั้นในช่วงแรกจากนั้นเป็นอัตราดอกเบี้ยขึ้นตามขึ้นลงตามลงซึ่งก็ต้องเลือกให้ดีว่าแบบไหนจะดีกว่ากัน

  เลือกธนาคารดีสินเชื่อซื้อบ้านก็ราบรื่น
  เลือกธนาคารดีสินเชื่อซื้อบ้านก็ราบรื่น
 2. ค่าใช้จ่ายในการทำเรื่องกู้ ส่วนใหญ่แล้วค่าใช้จ่ายเหล่านี้จะมาจากพวกค่าเรียกเก็บต่างๆอย่างเช่นค่าธรรมเนียม ค่าประเมินหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมการไถ่ถอน ซึ่งเราต้องเปรียบเทียบเนื่องจากแต่ละธนาคารมีการเรียกเก็บค่าเหล่านี้ต่างกันpic3_1
 3. ดูเงื่อนไขที่ให้กู้ ตรงนี้ต้องดูให้ละเอียดเนื่องจากแต่ละธนาคารมีเงื่อนไขที่ต่างกันออกไปเนื่องจากแต่ละธนาคารมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคุณสมบัติผู้กู้และปัจจัยอื่นๆ ที่แตกต่างกัน อย่างเช่น รายได้ของผู้กู้นี้จะเป็นหลักสำคัญที่ธนาคารจะต้องคำนวณรายได้ต่อปีของผู้กู้ซึ่งเป็นผลต่อเนื่องไปยังวงเงินที่ธนาคารจะปล่อยกู้ให้กับเราในการพิจารณาตามเกณฑ์เหล่านี้แต่ละธนาคารมีเกณฑ์ที่ต่างกัน ดังนั้นเราจึงควรที่จะเลือกธนาคารที่มีเงื่อนไขเหมาะสมกับเราหรือเอื้อต่อเราให้มากที่สุด หรือบางที่มีเงื่อนไขเรื่องอายุของผู้กู้หากเรามีอายุมากเราอาจมีข้อจำกัดที่มากขึ้น เราก็ควรเลือกธนาคารที่มีข้อจำกัดด้านนี้ที่น้อยกว่าเป็นทางเลือกให้กับเราได้เช่นกัน

  เลือกธนาคารดีสินเชื่อซื้อบ้านก็ราบรื่น
  เลือกธนาคารดีสินเชื่อซื้อบ้านก็ราบรื่น

              ”  จากข้อพิจารณาดังกล่าวข้างต้นนั้นจะเป็นตัวช่วยให้การตัดสินใจเลือกธนาคารที่เหมาะสมให้กับตัวเองได้ปัจจุบันนี้สถาบันการเงินมีการแข่งขันที่สูงขึ้น เราจึงมีโอกาสที่จะเลือกธนาคารได้มากขึ้นเช่นกัน การเลือกสินเชื่อเป็นเรื่องสำคัญอย่างมากเพราะสินเชื่อที่เราตัดสินใจเลือกไปแล้วนั้นจะบอกถึงความสุขหรือทุกข์ของเราในภายภาคหน้าเลยทีเดียว สินเชื่อที่เหมาะสมกับประเภทของบ้าน เหมาะกับความสามารถการผ่อนชำระได้โดยไม่เดือดร้อนเท่านั้นจึงจะเป็นสินเชื่อที่ดีและถูกต้องที่สุด   “

เลือกธนาคารดีสินเชื่อซื้อบ้านก็ราบรื่น
เลือกธนาคารดีสินเชื่อซื้อบ้านก็ราบรื่น