ใครคิดให้เช่าที่พักอาศัยต้องรู้ไว้ได้ประโยชน์

ใครคิดให้เช่าที่พักอาศัยต้องรู้ไว้ได้ประโยชน์
ใครคิดให้เช่าที่พักอาศัยต้องรู้ไว้ได้ประโยชน์
ใครคิดให้เช่าที่พักอาศัยต้องรู้ไว้ได้ประโยชน์

ใครคิดให้เช่าที่พักอาศัยต้องรู้ไว้ได้ประโยชน์

เมื่อพูดถึงการให้เช่าที่พักอาศัย อย่างเช่นคอนโด หรือบ้านก็ตามผู้ที่จะคิดให้เช่าอสังหาริมทรัพย์เหล่านี้จะต้องศึกษาข้อมูลให้ดี มิใช่ว่าแค่มีที่พักอาศัยที่ว่างอยู่อยากจะทำประโยชน์โดยการปล่อยให้เช่าก็ทำได้เลย การที่เราไม่ศึกษาข้อมูลเตรียมความพร้อมไว้ก่อนอาจทำให้เกิดปัญหายุ่งยากกับเราได้ในภายหลังไม่ว่าจะเป็นลักษณะนิสัยของผู้เช่า การดูแลรักษาทรัพย์สินของผู้เช่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ผู้ที่ปล่อยเช่าที่พักอาศัยต้องเตรียมตัวรับกับสถานการณ์เหล่านี้ให้พร้อม เตรียมวิธีการรับมือให้ดีเพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นมาได้อย่างไม่ต้องกังวล

ใครคิดให้เช่าที่พักอาศัยต้องรู้ไว้ได้ประโยชน์
ใครคิดให้เช่าที่พักอาศัยต้องรู้ไว้ได้ประโยชน์

                ศึกษากฎหมายและกฎการให้เช่าให้ละเอียด อ่านกฎของการเช่าที่พักอาศัยว่าสามารถปล่อยให้เช่าได้หรือไม่ก่อนจะคิดนำที่พักอาศัยที่คุณซื้อไว้ไปปล่อยเช่า ลองศึกษาข้อมูลของคอนโดที่นั่นดูให้ดี อย่างเช่นที่พักอาศัยประเภทคอนโดบางที่อาจมีไว้สำหรับขายเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปเช่าต่อได้ เพราะฉะนั้นควรอ่านเอกสารดูให้ดี ก่อนจะเผลอทำผิดกฎจนต้องโดนปรับไม่รู้ตัว   ศึกษากฎหมายการเช่าก่อนจะปล่อยที่พักอาศัยให้เช่าเพื่อไม่ให้ทำผิดกฎหมายโดยที่ไม่ทราบ และยังช่วยให้ไม่ถูกเอาเปรียบหรือเกิดปัญหาภายหลังอีกด้วย

ใครคิดให้เช่าที่พักอาศัยต้องรู้ไว้ได้ประโยชน์
ใครคิดให้เช่าที่พักอาศัยต้องรู้ไว้ได้ประโยชน์

               จัดเตรียมเอกสารสัญญาให้เรียบร้อย จัดทำสัญญา และเอกสารแนบท้ายสัญญาให้เรียบร้อยทางที่ดีควรปรึกษาทนายหรือผู้เชี่ยวชาญให้เรียบร้อย รายละเอียดในสัญญาความเป็นอย่างไร ครอบคลุมเรื่องได้บ้างเราต้องรู้รายละเอียดให้ชัดเจนก่อนจึงจะปล่อยเช่า

ใครคิดให้เช่าที่พักอาศัยต้องรู้ไว้ได้ประโยชน์
ใครคิดให้เช่าที่พักอาศัยต้องรู้ไว้ได้ประโยชน์

                พิจารณาคัดเลือกผู้เช่าให้ดี   เลือกผู้เช่าให้ดี คนที่ดูแลห้องของเราได้  ควรที่จะศึกษาข้อมูลของผู้เช่าดูให้ดี เป็นใคร อาชีพอะไร มาจากที่ไหน ไว้ใจได้หรือเปล่าจะทำให้ทรัพย์สินของเราเสียหายหรือมีปัญหาหรือไม่ หากมีสิ่งที่ไม่ชัดเจนน่าสงสัยให้ดูให้ดี เพราะอาจทำให้เราเดือดร้อนได้ วิธีหาคนเช่าคอนโดมีหลายแบบหาคนเช่ามีหลายวิธีทั้งแบบมีค่าใช้จ่ายและไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งขึ้นอยู่กับความต้องการปล่อยเช่าเร็วหรือไม่เร่งรีบ หากให้ได้ไวก็อาจต้องเสียค่าใช้จ่ายลงโฆษณาโปรโมทหลายทางหรือจ้างนายหน้า แต่ถ้าไม่เร่งก็ใช้วิธีปิดประกาศหรือบอกต่อก็จะลดค่าใช้จ่ายลงหรืออาจไม่เสียเลยก็ได้

ใครคิดให้เช่าที่พักอาศัยต้องรู้ไว้ได้ประโยชน์
ใครคิดให้เช่าที่พักอาศัยต้องรู้ไว้ได้ประโยชน์

                เมื่อตัดสินใจให้ใครเช่าทำสัญญาให้เรียบร้อยทั้งสองฝ่าย ไม่ว่าจะทำอะไรที่เป็นเรื่องของคู่ตกลงมีค่าใช้จ่ายที่ต้องรับผิดชอบก็ควรทำสัญญาเช่าเซ็นให้เรียบร้อยทั้งสองฝ่ายถ้าเกิดมีเรื่องทะเลาะขึ้นศาลขึ้นมา และเราไม่ทำสัญญา จะใช้ฟ้องร้องบังคับคดีตามกฎหมายไม่ได้ ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยสำหรับเจ้าของผู้ให้เช่า ทางที่ดีควรปรึกษาทนายความให้ดีก่อนทำสัญญา และในการเซ็นสัญญา ควรขอสำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้าน หรือพาสปอร์ตถ้าเป็นคนต่างชาติไว้เป็นหลักฐาน เนื่องจากถ้าปล่อยให้เช่าเกิน 3 ปี เราต้องจดทะเบียนการเช่ากับกรมที่ดิน เพราะจะใช้ฟ้องร้องบังคับคดีได้ไม่เกิน 3 ปีเท่านั้นถ้าไม่จดทะเบียนสิ่งเหล่านี้เป็นข้อสำคัญที่ต้องเคร่งครัดอย่างยิ่ง

ใครคิดให้เช่าที่พักอาศัยต้องรู้ไว้ได้ประโยชน์
ใครคิดให้เช่าที่พักอาศัยต้องรู้ไว้ได้ประโยชน์

การให้เช่าที่พักอาศัยนั้นหากเป็นที่พักอาศัยที่เราไม่ต้องผ่อนเป็นทรัพย์สินที่เรามีอยู่และว่างไม่ได้ใช้งานเมื่อนำมาให้เช่าผู้ให้เช่าอาจไม่วิตกกังวลนักกับการได้รับรายได้จากการเช่าไม่เพียงพอหรือผิดพลาดไปบ้าง แต่หากเป็นการลงทุนโดยการซื้อมาแล้วผ่อนชำระอยู่แต่ให้เช่าเพื่อช่วยลดรายจ่ายนั่นต้องระวังให้มากเพราะหากเป็นปัญหาอาจกระทบกับรายได้ที่จะได้รับมาก่อให้เกิดการขาดทุนได้หากไม่รอบคอบ การลงทุนธุรกิจให้เช่าที่พักอาศัย ก็มีความเสี่ยงหากเราไม่มีผู้เช่า เราจะขาดรายได้ และถ้าต้องผ่อนชำระที่พักเหล่านั้นด้วยแล้ว ดังนั้นควรต้องประเมินกำลังว่าสามารถของเราเองให้ดีด้วยเช่นกัน