ซื้อขาย คอนโด บ้าน ทาวน์เฮ้าส์ อสังหาริมทรัพย์ทั่วประเทศ
ข้อกำหนดและเงื่อนไข ( Term of Service )
Prop.in.th ใคร่ขอบพระคุณที่ทุกท่านให้ความไว้วางใจใช้บริการของเว็บไซต์ Prop.in.th และขอเรียนชี้แจงสิทธิ์การใช้บริการดังนี้
การใช้งานเว็บไซด์ (Description Of Service)
Prop.in.th เราคือผู้ให้บริการข้อมูลอสังหาริมทรัพย์และฝากซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด เช่นบ้าน คอนโดมิเนี่ยม ทาวเฮ้าส์ ฯลฯ เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยเป็นระเบียบอยู่ในสังคมอันดี ท่านต้องตกลงว่า ท่านจะไม่กระทำการใดๆ ดังต่อไปนี้
1. ไม่กระทำการใดๆ ที่จะเป็นการล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคล และ/หรือ สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งบุคคลภายนอก และ/หรือ ของทีมงาน Prop.in.th
2. ไม่ส่งเนื้อหา รวมถึงการนำข้อความ รูปภาพ หรือ ภาพเคลื่อนไหว ที่ไม่เหมาะสม ไม่สุภาพ มีลักษณะเสียดสี ก่อให้เกิดความขัดแย้ง เอกสารลับ หรือเป็นเท็จ รวมทั้งข้อความและรูปภาพที่มีลักษณะขัดต่อกฎหมาย หรือศีลธรรม เผยแพร่ผ่านบริการของเว็บไซด์ หรือกระทำการอื่นใดอันอาจก่อให้เกิดความสูญเสีย หรือเสียหายต่อทีมงาน และ/หรือ บุคคลภายนอก หากปรากฎว่ามีการละเมิด ทีมงาน ขอสงวนสิทธิ ในการลบ ระงับข้อความ รูปภาพใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า และทีมงาน จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น
3. ไม่ส่งเนื้อหาที่เกี่ยวของกับทางการเมืองใดๆทั้งสิน
การจำกัดความรับผิด (Disclaimer policy)
Prop.in.th และทีมงานขอเรียนว่า เราเป็นเพียงตลาด เป็นสื่อกลางข้อมูล ไม่ใช่ตัวแทนหรือหุ้นส่วนกับเจ้าของข้อมูลในแต่โครงการ อสังหาริมรัพย์ เช่น โครงการหมู่บ้าน โครงการคอนโดมิเนี่ยม โครงการทาวน์เฮ้าส์ หรือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่มีการประกาศโฆษณาในเว็บไซต์ Prop.in.th การนำเสนอข้อมูลดังกล่าว ต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย แก่ผู้ใช้บริการหรือผู้อื่น แต่ถ้าหากเกิดความเสียหายแก้ผู้ถูกพาดพิงไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ทาง Prop.in.th ยินดีให้เจ้าของข้อมูลหรือทีมงาน แก้ไขให้ถูกต้อง
ลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย (Copyrights)
Prop.in.th และทีมงาน ขอแจ้งให้ทราบว่า เครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า ข้อมูล เนื้อหา รูปภาพ หรือส่วนต่างๆที่ปรากฏในเวปไซด์ทั้งหมด ได้รับความคุ้มครอง ตามกฏหมายทรัพท์สินทางปัญญา ของทีมงาน ห้ามมิให้ คัดลอก ดัดแปลง ปลอมแปลง ทำซ้ำ หรือใช้ซอฟต์แวร์ใดๆ ในการนำข้อมูลและบริการส่วนหนึ่งส่วนใด เพื่อแสวงหาประโยชน์ ทางการค้า หรือประโยชน์ทางมิชอบ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากทีมงาน ทีมงานจะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ละเมิดสิทธิดังกล่าวโดยทันที
การเปลี่ยนแปลงการให้บริการ (Modifications to Service)
Prop.in.th และทีมงาน ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข ลบ หยุดระงับการให้บริการเว็ปไซด์ รวมถึงการพักบริการเพื่อการปรับเปลี่ยนด้านซอร์ฟแวร์ หรือเหตุขัดข้องทางเทคนิค เหตุผลใดๆก็ตาม โดยมิต้องแจ้งผู้ใช้บริการให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการรวมถึง หลักเกณฑ์การลงโฆษณา อาจมีการเปลี่ยนแปลง ตามที่ทีมงานเห็นสมควร


สงวนลิขสิทธิ์ © 2562 Prop.in.th Google+
คอนโด ศูนย์รวมอสังหาริมทรัพย์ บ้านใหม่ คอนโดใหม่ คอนโดมือสอง บ้านมือสอง ลงประกาศฟรีที่ Prop.in.th ติดต่อ sales@prop.in.th